Vinter 2001

Grustaget Gärdala: Adam Lidvik (söker sponsorer)

Afterskiinnestället Alphyddan, LillhamrentalMaja beställer